» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Rezort školstva spolupracuje s organizáciou priemyselného výskumu a vývoja

Rezort školstva spolupracuje s organizáciou priemyselného výskumu a vývoja

26.04.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR  Ján Mikolaj  sa 26. apríla 2007 zúčastnil na valnom zhromaždení Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií v Trnave.
    
Vo svojom vystúpení minister uviedol,  že rezort školstva spolupracuje so zväzom na vytváraní  prostredia pre pôsobenie organizácií výskumu a vývoja na Slovensku, ako aj v medzinárodných podmienkach.
     Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií spolupracoval s Ministerstvom školstva SR aj pri príprave návrhu Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý rezort školstva predloží na rokovanie vlády SR v najbližších dňoch. V súvislosti s tým minister Mikolaj poznamenal, že ciele a zámery v oblasti vedy a techniky do roku 2015 sledujú zabezpečenie podmienok, ktoré budú pozitívne stimulovať aj podnikateľské subjekty výskumu a vývoja.
     „Úlohy a ciele dlhodobého zámeru však bude potrebné konkretizovať, stanoviť časové horizonty a orgány zodpovedné za ich plnenie. Z tohto dôvodu bude do konca tohto roku vypracovaný návrh stratégie plnenia dlhodobého zámeru do roku 2010," povedal minister Ján Mikolaj.

Bratislava 26. apríla 2007