» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Gremiálna porada ministra rokovala o odbornom vzdelávaní a návrhoch dohôd s Rumunskom a USA

Gremiálna porada ministra rokovala o odbornom vzdelávaní a návrhoch dohôd s Rumunskom a USA

03.05.2007

     Na 4. gremiálnej porade rezortu školstva, ktorá sa konala 2. mája 2007, schválili jej členovia Koncepciu dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania, Program spolupráce medzi MŠ SR a Ministerstvom vzdelávania a výskumu Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2007 - 2010 a návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci. Zároveň vzali na vedomie Vyhodnotenie činnosti Phare za rok 2006.
     Schválená koncepcia, ktorá sa vzťahuje na oblasť stredného odborného školstva, smeruje k získaniu komplexnejších a prakticky zameraných vedomostí a zručností študentov a učňov. Dôležitým nástrojom na dosiahnutie novej úrovne a rozsahu vzdelávacích aktivít bude zavedenie vzdelávacích programov s novým komplexným riešením cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávacieho procesu, ako aj hodnotenia, organizácie a riadenia odborného vzdelávania. Po zapracovaní pripomienok Ministerstvo školstva SR predloží koncepciu na rokovanie Rady vlády SR pre verejnú správu, Hospodárskej a sociálnej rady SR a následne na rokovanie vlády SR.
     Program spolupráce s Rumunskom sa zameriava na každoročnú recipročnú výmenu vysokoškolských študentov, doktorandov a stážistov, na letné jazykové kurzy slovenského a rumunského jazyka a literatúry, výmenu lektorov, ako aj na podporu rozvoja priamej spolupráce medzi školami a vzdelávacími inštitúciami. Program venuje mimoriadnu pozornosť aj pomoci Slovákom žijúcim v Rumunsku.
     Návrh na podpísanie novej dohody o vedecko-technickej spolupráci so Spojenými štátmi americkými sa predkladá po tom, ako obe strany vyjadrili záujem o pokračovanie spolupráce medzi slovenskou vedeckou komunitou a americkými inštitúciami, ktorá sa intenzívne rozvíja už od roku 1991.

Bratislava 3. mája 2007