» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Takmer 30 pedagógov bude súťažiť o ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka

Takmer 30 pedagógov bude súťažiť o ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka

27.04.2007

     O ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka bude v tomto roku súťažiť 28 pedagógov zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. Cieľom aktivity Európskej komisie je oceniť učiteľov cudzích jazykov, ktorí priniesli inovačné a inšpirujúce nápady do jazykového vzdelávania, či motivujú ľudí svojím prístupom. Prihlášky bolo potrebné poslať do 20. apríla 2007.
     Najaktívnejšie boli v tomto roku školy v Bratislave a Piešťanoch. Tie nominovali po štyroch učiteľov. Medzi jazykmi dominuje angličtina, ktorú vyučujú takmer dve tretiny prihásených učiteľov. Istou raritou je nominácia jedného pedagóga posunkovej reči.
     Ocenení pedagógovia získajú okrem certifikátu „Európsky učiteľ jazykov roka 2007“ podpísaný komisárom Európskej komisie zodpovedným za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež a ministrom školstva SR aj vecné odmeny. Certifikáty budú odovzdané na slávnostnej ceremónii počas Európskeho dňa jazykov 26. septembra 2007.
     Aktivita Európsky učiteľ jazykov je súčasťou staršej iniciatívy -  Európska značka, ktorá vznikla už v roku 1997 a taktiež slúži na podporu jazykového vzdelávania. Hlavným cieľom Európskej značky je zviditeľniť a oceniť školy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie za ich inovačné iniciatívy a projekty. V tomto roku sa do nej zapojilo so svojimi projektmi šesť škôl.
     Obe súťaže Európskej komisie na Slovensku organizačne zabezpečuje SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania (www.saaic.sk/eu-labe).

Bratislava 27. apríla 2007