» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Vedenie ministerstva sa zaoberalo elektronizáciou prihlasovania na vysoké školy

Vedenie ministerstva sa zaoberalo elektronizáciou prihlasovania na vysoké školy

17.04.2007

      Na 9. porade schválilo vedenie Ministerstva školstva SR Štúdiu uskutočniteľnosti elektronizácie prihlasovania na vysoké školy, Vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce za rok 2006, ako aj Koncepciu Týždňa vedy a techniky na Slovensku do roku 2010. Zároveň sa zaoberalo Koncepciou nadanej a talentovanej mládeže a Koncepciou rozvoja domovov mládeže a zariadení školského stravovania, ktoré budú súčasťou pripravovaného zákona o výchove a vzdelávaní.
    
Schválená štúdia uskutočniteľnosti elektronizácie prihlasovania na vysoké školy sa zaoberá možnosťou zavedenia tejto služby s využívaním prostriedkov informačno-komunikačných technológií, dátových sietí, elektronických databáz a registrov a elektronickej identifikácie. Štúdia bude predložená na medzirezortné pripomienkové konanie.
      Na základe vyhodnotenia medzinárodnej spolupráce v minulom roku bude Ministerstvo školstva SR pokračovať v doterajšej bilaterálnej a multilaterálnej spolupráci, v rozvojovej pomoci a pomoci krajanom, ako aj v prezentácii vysokých škôl v zahraničí.
      Vedenie rezortu školstva zároveň rozhodlo, že bude naďalej podporovať Týždeň vedy a techniky na Slovensku s ohľadom na predchádzajúce tri ročníky, ktoré potvrdili opodstatnenosť popularizácie vedy a techniky aj touto formou.

Bratislava 17. apríla 2007