» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Stanovisko k medializovaným informáciám

Stanovisko k medializovaným informáciám

08.05.2007

     MŠ SR v súčasnosti pracuje na novom zákone o výchove a vzdelávaní (školskom zákone), ktorý by mal priniesť zásadné zmeny v oblasti školstva. Je potrebné vytvoriť pracovné skupiny odborníkov, a preto podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj oslovil riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľubomíra Pajtinku, aby sa podieľal na koordinácii pri tvorbe nového školského zákona.
     Súčasný riaditeľ ŠPÚ túto ponuku prijal a k 15. 5. 2007 ukončí svoje pôsobenie vo funkcii riaditeľa a nastúpi ako poradca ministra.

Bratislava 8. mája 2007