Navigácia
Skočiť na obsah

Vedenie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

JUDr. Ing. Tomáš Drucker

minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

minister Drucker

 • JUDr. Ing. Tomáš Drucker (narodený v Bratislave) je slovenský manažér a politik.
 • Vyštudoval informatiku a automatizáciu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a právo na Trnavskej univerzite v Trnave.
 • Absolvoval prestížny manažérsky master program Sloan Master in Management and Leadership na London Business School v Londýne.
 • V minulosti pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách, venoval sa poradenstvu v oblasti zlepšovania procesov a riadenia.
 • V rokoch 2012 až 2016 viedol Slovenskú poštu, v ktorej realizoval ozdravný program, za čo získal v roku 2017 prestížne ocenenie Forbes a PwC “The Most Respected CEO.”
 • V roku 2016 až 2018 zastával pozíciu ministra zdravotníctva SR a v roku 2016 viedol aj Rady EPSCO v rámci slovenského predsedníctva EÚ.
 • Krátko zastával aj pozíciu ministra vnútra.
 • Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Tomáša Druckera do funkcie ministra školstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR dňa 25. októbra 2023.

Slavomír Partila, RNDr.

štátny tajomník 

štátny I

 • 2012 - 2022: Riaditeľ školy
 • 2021 - 2022: Člen Komisie pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaM SR
 • 2020 - 2022: Projektový manažér - zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou
 • 2018 - 2020: Projektový manažér - úhrada výdavkov spojených s nákupom strojového vybavenia a rekonštrukciou odborných dielní
 • 2011 - 2019: Člen pracovnej skupiny pri Akreditačnej rade MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, pracovná skupina pre učiteľov stredného odborného vzdelávania, MOV a asistentov MOV
 • 2013 - 2015: Projektový manažér - sociálna inklúzia MRK prostredníctvom moderného vzdelávania
 • 2007 - 2012: Zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety
 • 1997 - 2007: Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov matematika - fyzika

Mgr. Róbert Zsembera

štátny tajomník

zsembera new

 • Mgr. Róbert Zsembera (narodený v Nových Zámkoch) sa dlhé roky venuje manažmentu vysokého školstva. Vyštudoval učiteľstvo výchovy k občianstvu a učiteľstvo pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti študuje manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Do funkcie štátneho tajomníka pre vysoké školstvo a vedu nastupuje po niekoľkoročnom vedení kancelárie rektora Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobil ako riaditeľ. Zároveň bol na univerzite zodpovedný za koordináciu aktivít súvisiacich s riešením krízových situácií. 
 • Róbert Zsembera má bohaté skúsenosti z pôsobenia v orgánoch akademickej samosprávy. V minulosti pôsobil ako predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK, ďalej ako člen Kolégia rektora UK, ale aj ako podpredseda Akademického senátu UK. 
 • Počas svojej profesionálnej kariéry sa aktívne podieľal na lektorskej činnosti, tvorbe metodík a učebných materiálov k vzdelávacím programom. 
 • Vláda Slovenskej republiky vymenovala Róberta Zsemberu do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dňa 26. októbra 2023.

Ing. Ján Hrinko, PhD. 

štátny tajomník

Hrinko

 • Ing. Ján Hrinko, PhD. je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre medzinárodného obchodu. 
 • V rokoch 2016 až 2020 pôsobil ako poradca predsedu vlády SR na Úrade vlády Slovenskej Republiky, zároveň v roku 2020 zástaval aj funkciu poradcu podpredsedu NR SR v Národnej rade Slovenskej Republiky. 
 • Od roku 2020 až do roku 2023 zastával pozíciu asistenta poslanca NR SR v Národnej rade Slovenskej republiky, následne sa stal poradcom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáša Druckera.
 • V roku 2023 pôsobil ako poverený generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. 

 


Mgr. Miroslav Kočan
generálny tajomník služobného úradu

Skočiť na začiatok stránky