VI. Estónsko-Bulharsko-Rakúsko

Téma VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu niesla názov: „Mladí v Európe: Ako ďalej?“ Mladí ľudia vyjadrovali svoje názory napríklad na vývoj súčasnej spoločnosti, na ich vzťah k ľuďom z odlišného kultúrneho, etnického a sociálneho prostredia a na to, čo by mali štátne inštitúcie robiť, aby mali všetci mladí ľudia rovnaké príležitosti. V rámci konzultácií mali mladí ľudia tiež možnosť zamyslieť sa nad tým, čo potrebujú, aby mohli byť spokojní a cítiť sa dobre v spoločnosti, v ktorej žijú, študujú a pracujú.

Európska konferencia mládeže vo Viedni
Európska konferencia mládeže v Sofii
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku