Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže

     Medzinárodná spolupráca v oblasti mládeže poskytnuje prehľad spolupráce odboru mládeže v rámci Európskej Únie, Rady Európy, V4 a rezortných medzinárodných zmluvných dokumentov a informácií v oblasti  mládeže.
 

  • Bilaterálna spolupráca
  • Európska Únia
  • OSN
  • Rada Európy a oblasť mládeže
  • V4
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku