» Deti a mládež » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » V4

V4

Od júla 2014 prevzala Slovenská republika predsedníctvo vo V4. Počas svojho predsedníctva bolo pripravené a podpísané Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže medzi krajinami V4 a krajinami Východného partnerstva (podpísané 22.06.2015 v Bratislave).Jeho podpisom ministri deklarovali svoj záujem rozvíjať a podporovať spoluprácu medzi mladými ľuďmi obidvoch zoskupení. Memorandum nepodpísal Azerbajdžan, ktorý ale naďalej plánuje pokračovať v spolupráci s V4 a EaP.

Súčasťou podpisu Memoranda bol aj Seminár krajín V4 a EaP s témou práca s mládežou, realizovaný 22-23.06. 2015 v Bratislave. Paralelnou aktivitou bol aj Projekt Eastern express – tréning pre pracovníkov s mládežou (21.-27.06.2015,Bratislava)- školenie, pre 24 reprezentantov mládežníckych organizácií alebo neformálnych skupín z krajín V4 a EaP, zamerané na tému mládežníckych výmen v rámci programu Erasmus+.

Česká republika, ako predsedajúca krajina V4, organizovala seminár (6. – 7.10.2015), ktorého výstupom bol návrh akčného plánu k Memorandu o spolupráci medzi V4 a EaP v oblasti mládeže, ktoré bolo podpísané  22.06.2015 v Bratislave.


Mládež v krajinách V4 - anglická verzia

Mládež v krajinách V4 - skrátená slovenská verzia