Európska konferencia mládeže v Sofii

  • Dátum: 02.05.2018
V dňoch 16. – 19. apríla sa v Národnom paláci kultúry v Sofii uskutočnila tradičná Európska konferencia mládeže. Išlo o v poradí druhú konferenciu v rámci VI. cyklu štruktúrovaného dialógu, v ktorom sú zahrnuté Estónsko, Bulharsko a Rakúsko. Budúcnosť mladých ľudí je jednou z hlavných priorít Bulharského predsedníctva v Rade EÚ a prvýkrát sa jej zúčastnili aj sluchovo postihnutí mladí ľudia. 

Po prvej konferencii v Talline sa uskutočnili celoeurópske konzultácie prostredníctvom národných pracovných skupín (NWG) a Európskej pracovnej skupiny (EWG) medzinárodných mimovládnych mládežníckych organizácií, ktoré sa zaoberali otázkami nastolenými mladými ľuďmi počas konferencia v Talline. Výsledky týchto konzultácií boli zhrnuté do jedenástich tematických správ, ktoré boli použité ako vstupný materiál do druhej Európskej konferencie mládeže v Sofii a slúžili ako základ pre formuláciu Cieľov mládeže (Youth Goals).

Formát Youth Goals je inšpirovaný globálnymi cieľmi Organizácie Spojených Národov. Každý cieľ má 5 až 7 zámerov, ktoré sú výsledkom konzultácií mladých ľudí počas konferencie v Sofii. Tieto ciele budú slúžiť ako priame odporúčanie pre Európsku komisiu pri vytváraní novej Stratégie EÚ pre mládež

Prvý deň konferencie bol venovaný oboznamovaniu sa s výsledkami predchádzajúcej konferencie v Talline, interaktívnej diskusii a formulovaniu očakávaní od konferencie v Sofii. Popoludní sa mládežnícki delegáti rozdelili do jedenástich skupín podľa jednotlivých tematických správ a začali s pomocou facilitátorov pracovať na ich analýze. Druhý deň pokračovala práca v skupinách a ku každej téme sformulovali delegáti cieľ, názov témy a 5-7 zámerov. Delegáti potom mali možnosť medzi sebou prezentovať výsledky svojej práce a navzájom ich komentovať.

Posledný deň konferencie prebehol okrem finálnej prezentácie Cieľov mládeže aj  dialóg na tému Mládež v Európe: Čo bude ďalej?, ktorého sa zúčastnili mladí ľudia, vysokopostavení úradníci, komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Tibor Navracsics, osobitná vyslankyňa GT OSN pre mládež Jayathma Wickramanayke či poslankyňa  Európskeho parlamentu Eva Maydell, ktorí diskutovali o úlohe mládeže v rozhodovacom procese. Záverečnej časti sa zúčastnil aj bulharský premiér Boyko Borissov.

Na konferenciu nadviazalo stretnutie Generálnych riaditeľov pre mládež, v rámci ktorého sa predstavitelia členských štátov zúčastnili prezentácie a prehliadky Centra mládeže v Plovdive, ktoré získalo ako jedno z mála v Európe značku kvality Rady Európy. Druhý deň prebehlo zasadnutie, na ktorom členské štáty diskutovali na tému budúcnosti Erasmus+: Využívanie možností programu Erasmus +, Mládež, aby splnil politické ambície v oblasti mládeže.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku