Normatívy a normatívne príspevky na rok 2009

V súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 29/2009 Z.z. sú na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené :

• nové normatívy na rok 2009 pre:
- školy všetkých zriaďovateľov,
- školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
normatívne príspevky na rok 2009 pre:
- školy všetkých zriaďovateľov,
- školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2009.

Na základe nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. §9 ods. 8, v znení neskorších predpisov stanovuje Ministerstvo školstva SR na kalendárny rok 2009 hodnotu vzdelávacieho poukazu na 28 € (843,53 Sk).

Na základe nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. §4 ods. 13, v znení neskorších predpisov stanovuje Ministerstvo školstva SR na kalendárny rok 2009 normatív na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 90 € (2711,34 Sk).

Pri výpočte normatívov a normatívnych príspevkov na rok 2009 vychádzame len z počtu žiakov v septembri 2008. Upozorňujeme školy a zriaďovateľov, ktorí očakávajú od septembra 2009 pokles (resp. nárast) počtu žiakov, že po EDUZBERE 2009 bude ich rozpočet na rok 2009 adekvátne znížený (resp. zvýšený). Túto skutočnosť je potrebné zvážiť pri čerpaní finančných prostriedkov do septembra roku 2009.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku