Navigácia

Aktuálne informácie

Informácie ohľadne normatívov pre školy všetkých zriaďovateľov, školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy, normatívnych príspevkov pre školy a školské zariadenia a normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov.

Skočiť na začiatok stránky