Aktuálne informácie

Informácie ohľadne normatívov pre školy všetkých zriaďovateľov, školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ, normatívnych príspevkov pre školy a školské zariadenia a normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov.
 
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov 2020
 • Normatívy a normatívne príspevky na rok 2020
 • Dohodovacie konanie - december 2019
 • Dohodovacie konanie - november 2019
 • Dofinancovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č.224/2019 Z. z.
 • Dohodovacie konanie - jún 2019
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov 2019
 • Normatívy a normatívne príspevky na rok 2019
 • Dohodovacie konanie - november 2018
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - RIS 2018
 • Dohodovacie konanie - jún 2018
 • Normatívy a normatívne príspevky na rok 2018
 • Dohodovacie konanie - december 2017
 • Dohodovacie konanie - november 2017
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2017
 • Dohodovacie konanie – 6% navýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra 2017
 • Dohodovacie konanie - jún 2017
 • Normatívy a normatívne príspevky na rok 2017
 • Dohodovacie konanie - november 2016
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2016
 • Dk - 6% zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov
 • Dohodovacie konanie - jún 2016
 • Normatívy a normatívne príspevky na rok 2016
 • Dohodovacie konanie - november 2015
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2015
 • Dohodovacie konanie - jún 2015
 • Normatívy a normatívne príspevky na rok 2015
 • Dohodovacie konanie - november 2014
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2014
 • Dohodovacie konanie - 1. polrok 2014
 • 1 2 »
  HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku