Dohodovacie konanie - na zabezpečenie jazykového kurzu cudzincov

     V zmysle § 10 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve organizačne aj finančne zabezpečuje jazykové kurzy cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky príslušný okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy. Vzhľadom na to, že tieto finančné prostriedky nie sú zohľadnené v normatíve, boli dofinancované prostredníctvom dohodovacieho konania.

     Finančné prostriedky sa poskytli jednotlivým zriaďovateľom škôl v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

     Prehľad pridelených finančných prostriedkov jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky