Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vydáva v zmysle čl. 8 ods. 7 Prílohy č. 1 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Usmernenie Poskytovateľa. Usmernenie Poskytovateľa aktualizuje Všeobecné zmluvné podmienky k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (t.j. prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku).

  • Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Riadiaci orgán)
  • Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Výskumná agentúra)
  • Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku