Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Dokumenty, usmernenia a príručky

Súbor najdôležitejších dokumentov súvisiacich s OP Výskum a vývoj, ktorý obsahuje programovú dokumentáciu, základné legislatívne predpisy v podobe nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) ako aj národnej legislatívy z oblasti štrukturálnych fondov a regionálnej politiky. K dispozícii je aj ďalšia dokumentácia súvisiaca s OP Výskum a vývoj.

  • Hodnotenie operačného programu Výskum a vývoj
  • Programové dokumenty
  • Schémy pomoci pre operačný program Výskum a vývoj
  • Výročné správy OP Výskum a vývoj
  • Zákony
  • Metodické pokyny, usmernenia a príručky
  • Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku