Navigácia

Programové obdobie 2007 - 2013

logo_opv_opvav_e strukt f

     V programovom období 2007-2013 plnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky úlohy riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie a úlohu platobnej jednotky. Sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie boli Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR. Operačný program Vzdelávanie bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.


     V programovom období 2007-2013 plnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj úlohy riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj a úlohu platobnej jednotky. Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj bola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Operačný program Výskum a vývoj bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 

 

Skočiť na začiatok stránky