Operačný program Vzdelávanie Operačný program Výskum a vývoj EU - SF

Programové obdobie 2007 - 2013

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Skočiť na začiatok stránky