Programové obdobie 2007 - 2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v programovom období 2007-2013 plní úlohy riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie a úlohy riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj.

logo_opv_opvav_e strukt f

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Skočiť na začiatok stránky