Operačný program Vzdelávanie Operačný program Výskum a vývoj EU - SF

Programové obdobie 2007 - 2013

  • OP Vzdelávanie (ESF)
  • OP Výskum a vývoj (ERDF)
  • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku