Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 - V základnej škole úspešnejší

  • 1. hodnotiace kolo
  • 2. hodnotiace kolo
  • 3. hodnotiace kolo
  • 4. hodnotiace kolo
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku