Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov

 • 26.7.2019 Výzva "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – VÝZVA UZAVRETÁ
 • 30.8.2019 Výzva "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 - VÝZVA UZAVRETÁ
 • 26.7.2019 Výzva na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 - VÝZVA UZAVRETÁ
 • 27.12.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - "Vysoká škola pre prax" - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
 • 09.11.2018 Výzva ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 - VÝZVA UZAVRETÁ
 • 09.11.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 - VÝZVA UZAVRETÁ
 • 7.6.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 - VÝZVA UZAVRETÁ
 • Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o NFP
 • Harmonogramy výziev
 • Archív výziev(1)
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku