Identifikácia potrieb trhu práce pre odborné vzdelávanie v SR

     V rámci projektu európskeho programu ERASMUS+ pod názvom: „Národné centrá pre odborné vzdelávanie – zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania v Slovenskej republike“ – Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) realizovala prieskum: Identifikácia potrieb trhu práce pre odborné vzdelávanie v SR. Na príprave obsahu dotazníka sa podieľali partneri projektu, a to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), Ministerstvo financií a hospodárstva Badenska-Würtemberska, Krajská akadémia Esslingen (Landesakademie Esslingen), Rakúska hospodárska komora (WKÖ) a nemecký Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie (BIBB).
     Cieľovou skupinou tohto prieskumu zameraného na technické povolania boli priemyselné podniky na Slovensku. Oslovení boli zamestnávatelia z internej databázy členov SNOPK, pričom rovnako sa na distribúcii dotazníkov podieľali aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a WKÖ, Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) prispela zdieľaním na svojom webe. Výsledkom bolo vzorka 72 firiem na získanie relevantných výsledkov prieskumu zamestnávateľských potrieb. Treba však podotknúť, že odpovedali predovšetkým firmy, ktoré majú aktivity v oblasti odborného vzdelávania. Podľa najnovších údajov zverejnených Ministerstvom školstva SR, 130 spoločností - najmä z oblasti výroby – chce vstúpiť do duálneho vzdelávania od septembra 2015. Celkový počet priemyselných podnikov zamestnávajúcich 10 a viac zamestnancov je 3 685.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku