Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa stalo koordinátorom medzinárodného projektu Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR, ktorý je v rámci programu ERASMUS+ spolufinancovaný Európskou komisiou.
                                  VET_logo SK
  • O projekte
  • Aktuálne
  • Partneri projektu
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku