» Regionálne školstvo » Finančná gramotnosť » Národný štandard finančnej gramotnosti

Národný štandard finančnej gramotnosti

     Národný štandard finančnej gramotnosti je stratégia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií. Materiál vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.