Navigácia

Finančná gramotnosť

     Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Na tomto mieste sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné  materiály a internetové odkazy slúžiace na podporu výučby finančnej gramotnosti.

Skočiť na začiatok stránky