Finančná gramotnosť

     Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Na tomto mieste sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné  materiály a internetové odkazy slúžiace na podporu výučby finančnej gramotnosti.

  • Národný štandard finančnej gramotnosti
  • Metodika finančnej gramotnosti
  • Ďalšie informačné zdroje
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku