Zmluva č.1200/2008


zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1200/2008   Róbert Takács Zmluva na zabezpečenie stravovania a prevádzky bufetu pre zamestnacov MŠ SR      MŠVVaŠ SR 

MŠ SR 

27.10.2008 

30.09.2009 

 
1590/2008   Róbert Takács Dodatok č.1 k zmluve č. 1200/2008      MŠVVaŠ SR MŠ SR 19.12.2008  30.09.2009   
 0216/2009   Róbert Takács  Dodatok č.2 k zmluve č. 1200/2008       MŠVVaŠ SR  MŠ SR 30.03.2009   30.09.2009   

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku