Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2013 v rámci programu ADAM 2 - informácie

Záverečný protokol ADAM_2_2_2013
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku