Program ADAM 2 - Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou

Program ADAM 2 je zameraný na podporu projektovej činnosti rozvíjajúcej prácu s deťmi a mládežou, a to predovšetkým na

a) podporu inovácie v neformálnom vzdelávaní detí a mládeže v rôznych oblastiach
b) podporu inovácie vo formách záujmovej činnosti detí a mládeže,
c) podporu dobrovoľníctva mladých ľudí,
d) podporu a rozširovanie prístupu mládeže k informáciám
e) podporu výskumu detí a mládeže.

 • Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013
 • Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013
 • Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013
 • Výzva č. 4 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013
 • Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2013 v rámci programu ADAM 2
 • Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2013 v rámci programu ADAM 2 - informácie
 • Informačný list o ICM - príloha žiadosti o dotáciu
 • Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013 (Výzva č. ADAM2-2013/1/D)
 • Povinné prílohy k projektom predkladaným v rámci finančného programu MŠVVaŠ SR
 • Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013 (Výzva č. ADAM2-2013/2/D)
 • Zoznam povinných príloh k výzve ADAM2-2013/2/D
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku