» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 2 - Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou » Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013

Ministerstvo školstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013.

V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu pre budúcu finančnú podporu, ktorá sa bude poskytovať v rámci programu ADAM 2.

Uzávierka predkladania žiadostí je dňa v piatok 30. apríla 2010 o 15,00 hod. v prípade osobného doručenia do podateľne IUVENTY (Búdková 2, Bratislava 1). V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.