» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 2 - Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou » Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2013 v rámci programu ADAM 2

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2013 v rámci programu ADAM 2

Záverečný protokol ADAM_2_1_2013