» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 2 - Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou » Povinné prílohy k projektom predkladaným v rámci finančného programu MŠVVaŠ SR

Povinné prílohy k projektom predkladaným v rámci finančného programu MŠVVaŠ SR

Povinne_prilohy_adam2_1_2013