Vzdelávacie štandardy pre vyučovací predmet ruský jazyk a literatúra ISCED 1, ISCED 2 pre školy s vyučovaním ruského jazyka

     Štátny pedagogický ústav na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracoval vzdelávacie štandardy pre vyučovací predmet ruský jazyk a literatúra ISCED 1 a ISCED 2 pre školy s vyučovaním ruského jazyka. Predmetné materiály boli dňa 27. 2. 2018 schválené aj ministerkou školstva, vedy, výskumu a šport SR.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku