Výzva pre registrovaných žiadateľov na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2010

Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 2. marca 2010 o 15:00 hod. v prípade osobného doručenia. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku