Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2011 v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2011 v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008-2013.

V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu pre budúcu finančnú podporu, ktorá sa bude poskytovať v rámci programu ADAM 3.

Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 30. decembra 2010 o 15:00 hod. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Uzávierka predkladania žiadostí v prípade elektronického podania je dňa 30. decembra 2010 o 12:00 hod.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku