Výzva č. 4 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013

     Ministerstvo školstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013.
V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu pre budúcu finančnú podporu, ktorá sa bude poskytovať v rámci programu ADAM 2.

     Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 16. júna 2008 o 15,00 hod. v prípade osobného doručenia. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku