Výsledky hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2009 po 1. kole

V súlade s čl. 2 ods. 22 pravidiel KEGA sa nezaradili do 1. kola výberového hodnotenia nových žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2009 tie projekty, pri ktorých bola nekompletná a nesprávne vyplnená žiadosť. Na základe čl. 4 ods. 3 pravidiel KEGA v 1. kole hodnotenia môže komisia navrhnúť zamietnutie navrhovaného projektu. Tieto návrhy zamietnutých projektov posúdilo a vyradenie žiadostí schválilo predsedníctvo KEGA. Prijaté závery orgánov KEGA v oblasti vecného hodnotenia projektov podľa čl. 4 pravidiel KEGA sú konečné a nie je možné podať voči ním odvolanie.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku