Podpora vysokoškolskej vedy a techniky - VEGA, KEGA

Vysokoškolská veda a technika zahŕňa podporované výskumné aktivity vysokých škôl najmä v dvoch oblastiach:

  1. základný výskum prostredníctvom vnútorného grantového systému VEGA,
  2. aplikovaný výskum v oblasti školstva, pedagogiky, tvorivého a interpretačného umenia prostredníctvom vnútorného grantového systému KEGA.
Skočiť na začiatok stránky