Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA

Predpokladané termíny v danom roku:
Zverejnenie rozpisu dotácií na projekty KEGA: koniec marca
Zverejnenie výzvy: koniec marca
Zaslanie certifikátov skončených projektov: do konca júla (KEGA nevydáva a ani nemôže vystavovať žiadne iné potvrdenia, osvedčenia atď.)
Podávanie ročných správ: do polovice novembra
Podávanie záverečných správ: do polovice januára nasledujúceho roku
Vedúci projektu so svojím riešiteľským pracoviskom je zodpovedný za archiváciu celej svojej projektovej dokumentácie za príslušný riešený projekt, a to aj pre prípad kontroly (v prípade podanej žiadosti o dotáciu, ročnej a záverečnej správy sa na MŠVVaŠ SR posiela len potvrdenie o jej podaní).
 
Skočiť na začiatok stránky