Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA

Predpokladané termíny v danom roku:
Zverejnenie rozpisu dotácií na projekty KEGA: koniec marca
Zverejnenie výzvy: koniec marca
Zaslanie certifikátov skončených projektov: do konca júla
Podávanie ročných správ: do polovice novembra
Podávanie záverečných správ: do polovice januára nasledujúceho roku
Vedúci projektu je zodpovedný za archiváciu celej svojej projektovej dokumentácie za príslušný riešený projekt
(v prípade podanej žiadosti o dotáciu, ročnej a záverečnej správy sa na MŠVVaŠ SR posiela len potvrdenie o jej podaní).
 
 • Upozornenie na podávanie ročných správ za rok 2021
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2021
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2021
 • Financovanie projektov a výzva KEGA v roku 2021
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 a pokračujúcich projektov za rok 2020
 • Harmonogram činností KEGA v roku 2021
 • Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA
 • Upozornenie na podávanie ročných správ za rok 2020
 • Výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí podaných v roku 2020
 • Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ projektov skončených v roku 2019
 • Opatrenia KEGA z dôvodu mimoriadnej situácie
 • Predĺženie termínu výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2020
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2020
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 a pokračujúcich projektov za rok 2019
 • Harmonogram činností KEGA v roku 2020
 • Návrhy na nových členov komisií KEGA
 • Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2019
 • Upozornenie na podávanie ročných správ projektov KEGA za rok 2019
 • Výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí podaných v roku 2019
 • Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2018
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2019
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2019
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019 a výsledkov hodnotenia pokračujúcich projektov KEGA za rok 2018
 • Harmonogram činností KEGA v roku 2019
 • Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2018
 • Upozornenie na podávanie ročných správ projektov KEGA za rok 2018
 • Výsledky 1. kola hodnotenia podaných žiadostí v roku 2018
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2018
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2018
 • 1 2 3 »
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku