Úprava za apríl 2011

Dňa 5.4.2011 predložil ÚIPŠ v Bratislave opravu výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. Vo výkaze bol opravený počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2010. Oprava sa vykonala v trenčianskom kraji (obec Krajné) a v banskobystrickom kraji (obec Pohronská Polhora). Uvedeným zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2011.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku