Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2012

Odbor vedy techniky na vysokých školách opätovne upozorňuje na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2012.

Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2013, je povinný najneskôr do 15. 11. 2012 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy (nie jeho koncept a ani nie celú vytlačenú správu). Potvrdenie obsahuje vygenerovaný kód - identifikátor o podaní správy.

Podrobnejšie informácie nájdete vo výzve.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku