Povinné prílohy k projektom predkladaným v rámci finančného programu MŠVVaŠ SR

Povinne_prilohy_adam2_1_2013
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku