Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru psychológia

08.01.2014
V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje návrh Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky. Navrhovaná zmena sa týka zmeny opisu študijného odboru psychológia.

K predmetnému návrhu je možné zasielať pripomienky do 9. februára 2014 elektronickou poštou na adresu odbor.vsv@minedu.sk.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku