Aktuality v oblasti vysokého školstva

Minister školstva rokoval s rektormi o opatreniach v oblasti vysokých škôl

Minister školstva rokoval s rektormi o opatreniach v oblasti vysokých škôl

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling prijal zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké šk…

Štipendium Martina Filka môžu opäť získať slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít

Štipendium Martina Filka môžu opäť získať slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít

     Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe Štipendium Martina Filka pokračuje aj v roku 2020. Výber sa uskutočňuje na 24 možných pozícií, ktoré ponúka hneď 9 minis…

Výzva na Štipendium Martina Filka v roku 2020

Aj v roku 2020 pokračuje grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe, a to pod názvom Štipendium Martina Filka. Slovenskí študenti, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prij…

Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

     Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného…

SAAVŠ zverejnila návrh sadzobníka poplatkov za jej úkony

SAAVŠ zverejnila návrh sadzobníka poplatkov za jej úkony

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“) zverejnila na svojom webovom sídle návrh poplatkov spojených s jej úkonmi. Podľa zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kval…

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka …

Rezort školstva zverejnil nové termíny hodnotiacich kôl pre aktuálne vyhlásené dopytovo-orientované výzvy

Rezort školstva zverejnil nové termíny hodnotiacich kôl pre aktuálne vyhlásené dopytovo-orientované výzvy

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo nové termíny hodnotiacich kôl pre šty…

Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

     V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.      Na základe uv…

Zverejnenie výsledkov výberového konania do orgánov SAAVŠ

Zverejnenie výsledkov výberového konania do orgánov SAAVŠ

Podľa § 14 ods. 8 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých z…

Slovenská republika sa stala právoplatným členom Európskeho univerzitného inštitútu

Slovenská republika sa stala právoplatným členom Európskeho univerzitného inštitútu

     Vysoká rada Európskeho univerzitného inštitútu (EUI), ktorý sídli vo Fiesole (Florencia), počas svojho zasadnutia dňa 6. 12. 2019 jednomyseľne vyslovila súhlas so zmenami ustanovení Dohovoru o…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku