Aktuality v oblasti vysokého školstva

Štátny tajomník Ľ. Paulis vystúpil na videokonferencii ministrov zodpovedných za vysoké školstvo

Ministri zo 49 členských štátov prijali Rímske komuniké, ktoré stanovuje priority pre budovanie spoločného priestoru na ďalšie desaťročie do roku 2030 a zaviazali sa naďalej podporovať plnú impleme…

Konferencia ministrov zodpovedných za vysoké školstvo v rámci Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania

Ministri zodpovední za vysoké školstvo v štátoch zapojených do Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania na virtuálnej konferencii 19. novembra 2020 prediskutujú a schvália Rímske komuniké m…

Najčastejšie otázky ohľadom fungovania škôl a výsledkov celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

Čo sa stane, ak je jeden rodič pozitívny? Ak je iba jeden člen domácnosti pozitívny, celá domácnosť ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii, vrátane žiaka. Pri návrate žiaka do školy sa požaduje po…

B. Gröhling: Vďaka tomu, že sa otestujeme a budeme zodpovední, sa čoskoro budeme môcť vrátiť do škôl

Bezpečné prostredie na školách závisí od postoja každého z nás. O to viac, ak sme rodičmi alebo učiteľmi. „Žijeme v pohnutých časoch a veci okolo nás sa rýchlo menia. Všetci ale chceme chrániť svoj…

Akademický a komerčný „svet“ sa stretnú na jednom podujatí. V online podobe štartuje premiéra nového formátu konferencie k téme duševného vlastníctva

V dňoch 19. – 21. októbra 2020 sa online formou uskutoční konferencia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020. Ide o nový formát špecializovanej konferencie s medzinárodnou účasťou. „Nao…

Minister školstva predstavil rektorom plány v oblasti vysokého školstva

Nový spôsob financovania a podpora kvality vysokých škôl. To je vízia, ktorú prezentoval šéf rezortu školstva aj pred rektormi vysokých škôl. „Rektorov som informoval o novej metodike financovania …

Webináre k Bolonskému procesu

Pri príležitosti blížiacej sa konferencie ministrov zodpovedných za vysoké školstvo, Európska asociácia univerzít organizuje sériu webinárov na aktuálne témy Bolonského procesu, ktoré buď reflektuj…

Minister Gröhling otvoril akademický rok na zrekonštruovanej fakulte STU

„Sme predpripravení žiadať z Fondu obnovy balík financií na to, aby sme vedeli rekonštruovať či už základné, stredné alebo aj vysoké školy a vytvorili tak pre študentov prostredie, v ktorom sa budú…

B. Gröhling: Ministerstvo školstva zavedie novinku vo financovaní vysokých škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje do financovania vysokých škôl zaviesť nový prvok – výkonnostné zmluvy. Ich cieľom bude viesť vysoké školy k lepším výsledkom, skvalitňovať…

Právo odoberať tituly budú mať, tí, ktorí ich prideľujú

Zmena doterajšieho vysokoškolského zákona bola jednou z priorít, na ktorej nové vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pracovalo od začiatku nástupu do funkčného obdobia. Po mesia…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku