Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - nový študijný odbor dejiny a teória múzických umení a audiovízie

21.07.2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o doručenom návrhu Vysokej školy múzických umení v Bratislave na zaradenie nového študijného odboru dejiny a teória múzických umení a audiovízie do sústavy:

 - Navrhovaný opis ŠO dejiny a teória múzických umení a audiovízie

 - Dôvodová správa k návrhu


K uvedenému návrhu je možné zasielať pripomienky prostredníctvom elektronickej pošty na adresu odbor.vsv@minedu.sk, a to do 21. augusta 2017
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku