Marec 2017

Zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2017.
 
Na základe opravy počtu detí MŠ podľa opravného výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 zo dňa 16.3.2017 zaslaného listom CVTI SR č. 0179/2017 zo dňa 17.3.2017 sa vykonala oprava v kraji Bratislava (Mestská časť Bratislava – Staré mesto), v kraji Trnava (obec Veľký Grob) a v kraji Košice (obce Gemerská Panica a Čižatice).
Na základe zmeny v sieti sa vykonala oprava v kraji Prešov (zmena súkromného zriaďovateľa MŠ od 1.3.2017 z Ema Leňková na Memoria, n.o.).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku