Informácie pre registrovaných žiadateľov ADAM 1

Žiadatelia zaregistrovaní pre systematickú podporu s deťmi a mládežou pre roky 2008 - 2010 sú zmluvne zaviazaní oznámiť zmenu počtu členov organizácie, a to v prípade, že počet členov sa znížil o viac ako 10 %. Viac informácií nájdete v Informáciách pre registrovaných žiadateľov.
V prípade, že sa počet členov zvýšil, registrovaní žiadatelia predkladajú písomné oznámenie dobrovoľne.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku