Hodnotenie žiadostí o dotáciu KEGA (aktuálny stav)

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje žiadateľom priebežné hodnotenie žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010. Informácia o priebehu hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA je žiadateľom sprístupnená po prihlásení na Portáli vysokých škôl.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku