Hodnotenie končiacich projektov KEGA v roku 2011

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje vedúcim riešiteľom hodnotenie končiacich projektov KEGA v roku 2011, ktoré sú sprístupnené v on-line systéme po prihlásení sa na Portáli vysokých škôl. Spolu s hodnotiacim formulárom záverečnej správy je pri každom projekte zverejnený aj certifikát o splnení cieľov, ktorý si v prípade potreby môže vedúci projektu kedykoľvek vytlačiť. Z uvedeného dôvodu už nebudú certifikáty zasielané písomnou formou. V prípade, ak nie sú správne uvedené tituly alebo boli získané nové, tak je potrebné si tieto údaje doplniť/opraviť v časti „Môj účet“, z ktorej sa generujú priamo do certifikátov. Ak bol projekt vyhodnotení, že „Nesplnil ciele“, tak vedúci projektu nemôže najbližšie 2 roky podať projekt KEGA a ak vedúci projektu vôbec nedoručil záverečnú správu, tak nemôže predložiť žiadosť o dotáciu KEGA najbližšie 3 roky (elektronický systém je v týchto prípadoch zablokovaný).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku