Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe - výzva na rok 2016

29.03.2016
Aj v tomto roku sa môžu slovenskí študenti, ktorí sú prijatí na štúdium alebo už študujú na najlepších svetových univerzitách, uchádzať do polnoci 29. apríla 2016 o štipendium z Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe.

Podmienkou je aby vysoká škola bola umiestnená do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2015 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc.

V rámci grantového programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov. Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu odpracovať tri roky vo verejnej správe. Konkrétne sa v roku 2016 uskutočňuje výber na 10 možných pozícií v ministerských analytických inštitútoch či analytickej jednotke Úradu vlády SR.
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovom sídle ministerstva.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku