Navigácia

Výzva v roku 2016

V roku 2016 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe 29. 3. 2016. Záujemci mohli podať žiadosť o grant do 29. 4. 2016. Záujem o získanie štipendistu prejavilo šesť rezortov a Úrad vlády SR, celkovo na 10 pozícií.
Na základe výzvy zverejnenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o možnosti žiadať o štipendium v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe požiadalo o štipendium 22 uchádzačov. Z 22 žiadostí boli 4 žiadosti vyradené pre formálne nedostatky. Zvyšných 18 žiadostí bolo hodnotených v prvom kole výberového procesu podľa umiestnenia študijnej oblasti v rebríčku študijných oblastí Times Higher Education 2015/2016, podľa výšky požadovaných študijných nákladov a priemerným hodnotením od dvoch externých hodnotiteľov.
V prvom kole výberového procesu bolo vybraných 6 uchádzačov, ktorí boli pozvaní do druhého kola – na osobný pohovor, ktorý sa s nimi uskutočnil 2. júna 2016.
Poradie žiadateľov pozvaných na osobný pohovor na základe študijného programu, požadovanej výšky grantu a hodnotenia externými hodnotiteľmi:
poradie  priezvisko, meno,       vysoká škola                                                                počet bodov
1.   Chudý Marek                       Universität Wien                                                                           78
2.   Falath Juraj                          Barcelona Graduate School of Economics                             74
3.   Dančíková  Zuzana              The London School of Economics                                          72
4.   Stercz Sebastian                 Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main    71
5.   Melioris Libor                       Graduate School of Economics                                                68
6.   Knezl Jakub                         University of Edinburg Business School                                 66
 
Na základe rozhodnutia výberovej komisie na posúdenie žiadostí o štipendium v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe bolo štipendium udelené týmto štyrom štipendistom:
- Marek Chudý, Universität Wien,
- Juraj Falath, Barcelona Graduate School of Economics,
- Zuzana Dančíková, The London School of Economics,
- Jakub Knezl, Univerzity of Edinburg Business School.
 
Výber je výsledkom preferencií jednotlivých rezortov, ktoré obsadzujú pozíciu, hodnotenia v prvom kole a preferencie žiadateľov o grant.

Skočiť na začiatok stránky