December 2017

Zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2017.

Na základe opravy počtu detí MŠ podľa opravného výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 zo dňa 5.12.2017 zaslaného listom CVTI SR č. 0765/2017 zo dňa 5.12.2017 sa vykonala oprava v kraji Nitra (obce Hájske a Tvrdošovce).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku