December 2016

Zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2016.
 
Na základe opravy počtu detí MŠ podľa opravného výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 zo dňa 8.12.2016 zaslaného listom CVTI SR č. 0656/2016 zo dňa 9.12.2016 sa vykonala oprava v kraji Bratislava (obec Dunajská Lužná) a v kraji Banská Bystrica (obec Gemer a mesto Sliač), v kraji Prešov (obec Bukovce a mesto Poprad).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku