November 2015

Zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2015.
 
Na základe zmeny zriaďovateľa MŠ od 9. 6 .2015 sa vykonala oprava v kraji Nitra (medzi zriaďovateľmi MULTISOUND JAPAN s.r.o. a UNITED NATIONS–ELEMENTARY SCHOOL, n.o.).
 
Na základe opravy počtu detí MŠ podľa opravného protokolu z Eduzberu 2015 zo dňa 19.10.2015 sa vykonala oprava v kraji Prešov (OÚ Prešov).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku